Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

frenchinhale
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viawithoutend withoutend
frenchinhale
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viawithoutend withoutend
frenchinhale
9781 8d50 390
Jak ze snów.
Reposted fromi-ann i-ann viawithoutend withoutend
frenchinhale
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viawithoutend withoutend
frenchinhale
7310 58b4 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viawithoutend withoutend
frenchinhale

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viawithoutend withoutend
frenchinhale
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawithoutend withoutend
frenchinhale
5409 efd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viawithoutend withoutend
frenchinhale
3722 27bd 390
Reposted fromnajmilej najmilej viawithoutend withoutend
frenchinhale
1708 aa38 390
frenchinhale
5542 981f 390
Reposted fromrevalie revalie viawithoutend withoutend
frenchinhale
5060 f36f 390
Reposted fromankess ankess viawithoutend withoutend
frenchinhale
7840 7359 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawithoutend withoutend
frenchinhale
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viawithoutend withoutend
frenchinhale
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— znalezione
Reposted fromzyta zyta viawithoutend withoutend

May 24 2015

frenchinhale
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— ;)
Reposted fromSalute Salute viaskraweksiebie skraweksiebie
frenchinhale
Może i jestem silna, ale to nie wyklucza bycia rozsypaną. Ja po prostu nie wiem, co czuję. Nie wiem, co będzie. Kim będę i z kim. Pozbieraj mnie.
— f.

May 10 2015

4244 c67e 390
Reposted fromblutelf blutelf
frenchinhale
2725 9600 390
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic
frenchinhale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl